Go to Top

Service Desk

Service Desk

Onze medewerkers van de 3D-ICT Service Desk hebben allemaal een gedetailleerde en intense selectieprocedure gehad. Onze 3D-ICT Service Desk medewerkers begrijpen hun rol perfect en ze zijn gemaakt om net die extra mile te gaan voor onze klanten.

Een service desk van 3D betekent maximum tevredenheid van de gebruikers en maximum stabiliteit!

Een service desk van 3D-ICT dekt de volgende domeinen:

 • Applicatie support voor interne applicaties (maatwerk, ERP)
 • Applicaties voor de klanten van onze klanten (bvb. Homebanking application)
 • Microsoft office support (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, …)
 • Windows/MacOS support
 • Hardware support
 • Internet support
 • Printer support
 • Mobile devices support

Dit model resulteert in beter gemotiveerde support medewerkers, gelukkige gebruikers en een belangrijke kostenbesparing!

Voordelen van ons servicedesk-model:

 • De juiste persoon op de juiste plaats is beter gemotiveerd.
 • Kostenbesparing op medewerkers in applicatie support, 1st line support en IMAC omdat er minder nood is aan een ICT diploma.
 • Meer focus op klantentevredenheid omwille van de taalvaardigheid en de soft skills in applicatie support, 1st line support en IMAC.
 • Medewerkers in 2nd en 3rd line support kunnen zich meer toespitsen op complexe problemen zonder gestoord te worden, snellere oplossingen voor complexe problemen.
 • 3D-ICT is één van de weinige uitzonderingen in PC 218 die een officiële toelating heeft om bedienden tijdens nacht- en weekendshiften te laten werken.