Het ALM-team bestaat momenteel uit 4 interne medewerkers.

Het team staat in voor het ontwerp, opzetten, installeren en beheren van een DevOps  Ecosysteem. Naast begeleiding van ontwikkelaars bij het doorlopen van de OTAP-straat  focust het team o.a. ook op slimme automatiseringen, code quality checks, uitdagingen  op het vlak van monitoring en logging,  onderzoek naar mogelijkheden AI en Machine  Learning voor Operations.

Om deze groep te versterken zijn we op zoek naar een medewerker met een sterke  affiniteit met de verschillende fases in application lifecycle management (requirements,  development, Testing, Deploy en Management).

We zijn op zoek naar iemand met scripting skills en met kennis van ALM tools zoals Jira,  Bamboo, Bitbucket, Gitlab,.

 

Gevraagde competenties

 • Algemene kennis van Ubuntu/Debian
 • Kennis van Openshift container platform of Kubernetes
 • Kennis van scripting (bv. Bash, Python, Phing-PHP)
 • Kennis van GitLab (CI/CD, pipelines)
 • Kennis van Atlassian producten (JIRA-Bamboo-Bitbucket)
 • Kennis van Chef, Ansible is een pluspunt
 • Organisatie: De kandidaat is in staat om op eigen kracht zijn dagelijks werk te  organiseren en neemt initiatieven ter verbetering.
 • Aanpassingsvermogen: De kandidaat kan doelmatig blijven handelen door zich  aan te passen aan de veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of  mensen. Kunnen werken in groepsverband is elementair.
 • Kwaliteitsgericht: De kandidaat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en  andermans werk.
 • Klantgerichtheid: De kandidaat is in staat de wensen en behoeften van de klant te  onderzoeken en te vertalen naar een technische oplossing.
 • Stressbeheersing: De kandidaat kan effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij  tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij kan hij kalm en in proportie met het  belang van de zaak reageren.
 • Kennisoverdracht: De kandidaat neemt actief deel aan kennisdeling binnen het  team om zowel zichzelf als de andere collega’s naar een hoger niveau te tillen.
 • Communicatie: De kandidaat ziet het belang in om zowel klanten als collega’s  regelmatig en duidelijk te informeren over de vooruitgang van zijn activiteiten.
 • Probleemanalyse: De kandidaat is in staat om een storing te ontleden om daaruit  de mogelijke oorzaken op te sporen.