Taakomschrijving

Gewenst profiel

 • Begrip van de basisconcepten van Agile (E2E Agiliteit; Mindset; Business Value; Openheid voor change,….
 • Begrijpt de basisconcepten van Scrum en kan deze toepassen
 • Heeft de nodige praktische (hands-on) ervaring om deze basisisconcepten van Agile toe te passen binnen de way of working. Kennis van sprintplanning volgens story punt telling (backlog). Maken van de sprintplanning.
 • De gedefineerde scope kunnen bewaken en de impact kunnen duiden bij nieuwe vraagstelling van business
 • Het kunnen opnemen van acceptatiecriteria in de user stories. Het beschrijven van een user story zodat deze testbaar is
 • Het kunnen vertalen van de business behoeften naar een functionele beschrijving voor een IT-systeem.
 • Het kwalitatief kunnen beschrijven van user stories zodat deze begrijpbaar en testbaar zijn voor alle partijen en in het bijzonder business en de ontwikkelaar.
 • Het kwalitatief kunnen documenteren van Permanente documentatie volgens de opgelegde standaarden en opgebouwd in correcte format
 • Weten wat proxy testen is en hoe ze uit te voeren
 • Testen van de functionaliteit zoals beschreven in de story op een manuele manier om de opgenomen acceptatiecriteria te valideren
 • Algemene kennis omtrent werking van het web, url redirect, domain, interfaces
 • Caching, begrip kennen en weten dat het bestaat
 • Datamodellering (relationeel, dimensioneel, …)
 • Heeft een goede kennis van modellering in een OO context, kennis van DDD
 • Heeft kennis van:
  • basisbegrippen objectgeoriënteerd ontwerpen – Detecteren van klassen
  • Relaties tussen klassen
  • Klasse- en objectdiagrammen
  • Object Constraint, language (OCL)
  • Use-case diagrammen Sequence- en collaboratiediagrammen
  • Toestandsdiagrammen – Activiteitsdiagrammen
  • Packages Component- en deploymentdiagrammen
 • Het kunnen lezen en begrijpen van een Epic opgeleverd door Solutioning zodat je op basis hiervan de use cases in scope van de Epic kan ontwikkelen
 • Het kunnen maken van wire frame of input verlenen aan designers en met hen tot goed voorstel van mockups te komen.
 • Het maken van een FSM indien het proces dit vereist (bv bij een proces waar er verschillende, complexe eindstatussen mogelijk zijn).
 • Je neemt de rol op van 3th line support binnnen de helpdesk vanuit je bestaande analyse en business kennis
 • Kennis en ervaring met het testen van UX aspecten zoals Useability & Accessibility. Kan de accessibility valideren, testen tijdens he ontwikkelproces. Heeft kennis omtrent accessibility bij webtoepassingen voor mensen met een beperking, webtoegankelijkheid. Kan behoeften omtrent accessibility, usuablility (blind surfing) vanuit eindgebruikers mee opnemen tijdens de analyse fase. Kan behoeften omtrent usuabilty mee opnemen tijdens de analyse fase
 • Een BPM en domein model opgeleverd door Solutioning lezen en begrijpen
 • Het ontwikkelen van een use case diagram
 • Kan je een een Context diagram of context map opgeleverd door Solutioning lezen en begrijpen
 • Observeren wat er fout gaat bij het gebruik van de applicatie door de gebruiker.
 • Heeft kennis en ervaring van Jira
 • Je kan de nodige informatie terugvinden en opslaan via Confluence
 • Heeft een basiskennis van BPMN modelering, kan dit begrijpen en aanpassingen doorvoeren Heeft kennis van de BPMN basiselementen zoals Swimlanes, Flow objects, Connectors en Artifacts. Kan business of organisatorische processen vertalen in visuele modellen op basis van BPMN 2.0.
 • Het kunnen beoordelen van de realiseerbaarheid en de noodzaak van de user-requirements in samenspraak met de eindgebruiker(s) en ontwikkelaars
 • Het opvolgen van de acceptatietesten (ondersteunen van de business analisten tijdens de testuitvoer, test resultaten analyseren
 • SQL – Zelfstandig in staat zijn simpele query’s te schrijven om test data te selecteren.
 • In staat zijn mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen, te communiceren.
 • Minstens 3 jaar ervaring in het coachen van junior medewerkers binnen het team. Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Waarbij onderstaande gedragindicatoren aan bod komen:
  • Je geeft bijzondere aandacht aan de kwaliteit van je geschreven communicatie. Je hebt zin voor nauwkeurigheid.Je kan gestructureerd schrijven Je moedigt de medewerkers aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job
  • Je geeft duidelijke en constructieve feedback aan medewerkers over hun functioneren
  • Je coacht op het kunnen volbrengen van taken en het behalen van resultaten, fungeert als instructeur/trainer Je weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te verwoorden.
  • Je legt (technische) gegevens op een begrijpelijke wijze uit
  • Je coacht op het kunnen volbrengen van taken en het behalen van resultaten, fungeert als instructeur/trainer Je informeert je medewerkers maximaal
  • Je moedigt de medewerkers aan om nieuwe taken te leren en om zich te vervolmaken in hun job Je geeft duidelijke en constructieve feedback aan medewerkers over hun functioneren
  • Je legt aan nieuwe medewerkers uit hoe iets op een bepaalde manier moet uitgevoerd worden en waarom Je geeft opbouwende kritiek en feedback
  • Je moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden

Job ID: 2891

Solliciteren voor deze vacature

Vul onderstaand formulier in

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx