Taakomschrijving

Gewenst profiel

 • In samenwerking met het agile team kan je de testbaarheid van een uitgeschreven story inschatten. Hierbij kan je de problemen, risico’s en tijd inschatten. Dit laat je ook toe om op voorhand te definiëren welke voorzieningen/aanpassingen (bv. data, tooltjes, aanpassingen in de implementatie, …) je nodig hebt om je testen te kunnen uitvoeren.
 • Creatie, uitvoering en onderhouden van automatisatie testspecificaties.
 • In staat om modulaire, herbruikbare en gemakkelijk onderhoudbare testen toe te voegen aan een bestaand framework.
 • In staat om modulaire, herbruikbare en gemakkelijk onderhoudbare test automation frameworks van scratch op te zetten.
 • Je hebt ervaring en bent vertrouwd met volgende OO Concepten en technieken: Abstractie, Encapsulatie, Overerving, Polymorfisme en Interface.
 • Grondige kennis van Selenium. Selenide kennis is nice to have.
 • Je hebt kennis en ervaing met build tools, bv. Maven.
 • Je hebt kennis en ervaring van op zijn minst één IDE (bv. IntelliJ) die gebruikt wordt voor Java-ontwikkelingen.
 • Je hebt kennis en ervaring met version control systemen, bv. GIT.
 • Begrip van de basisconcepten van Agile (E2E Agiliteit; Mindset; Business Value; Openheid voor change,….).
 • Heeft de nodige praktische (hands-on) ervaring om deze basisisconcepten van Agile toe te passen binnen de way of working.
 • Je weet wat ‘shift left’ inhoudt en kan deze kennis in de praktijk toepassen in een agile team.
 • Je hebt kennis van peer-2-peer reviews voor story en designs en kan deze kennis in de praktijk toepassen binnen een agile team.
 • Detectie en melding van problemen of gebreken in de normen en richtlijnen betreffende kwaliteit.
 • Je hebt ervaring met het helder krijgen van non functional requirements.
 • Het documenteren van de resultaten van geautomatiseerde testen.
 • Je hebt een goede kennis van de applicatiearchitectuur in zijn algemeenheid.
 • Je hebt een goede kennis van SQL.
 • Je hebt kennis van synchrone en asynchrone communicatie zoals bv. REST API’s en events voor gebruik voor testingdoeleinden.
 • Je hebt ervaring met tools als Postman en Java libraries voor het testen van API’s, bv. REST Assured.
 • Je hebt kennis van BDD en tools die hiervoor gebruikt kunnen worden (vb. Cucumber).
 • Je kan een adviserende rol opnemen bij het bepalen van de testautomation strategie, de gebruikte tools en de testarchitectuur.
 • Je kan testplannen opstellen. Hierbij verdeel je het systeem naar te testen onderdelen en bepaal je de te hanteren testtechnieken.
 • Je rapporteert over de kwaliteit van de software aan de verschillende stakeholders (ontwikkelaars, analisten, teamleiders, QA management, …).
 • “Je hebt een degelijke inhoudelijke kennis van de testingpiramide en kan deze toepassen.”
 • Je hebt een goede kennis van clean coding principes.
 • Je kan Jenkins build pipelines configureren en gebruiken voor testingdoeleinden.
 • Je hebt kennis en ervaring met Service Virtualisation, bv. Hoverfly en WireMock.
 • Je hebt een basiskennis van Spring Boot en kan deze in de praktijk gebruiken bij het opzetten en onderhouden van testautomation frameworks.
 • Je kan de rol van QA coach binnen een agile team opnemen. Hierbij geef je functioneel advies aan andere teamleden (ontwikkelaars, analisten, …) over hoe ze testen kunnen uitvoeren en ontwikkelen.
 • Je kan de rol van QA coach binnen een agile team opnemen. Hierbij geef je technisch advies aan andere teamleden (ontwikkelaars, analisten, …) over hoe ze testen kunnen uitvoeren en ontwikkelen.
 • Je hebt kennis en ervaring met scripten van performance testen door gebruik te maken van tools zoals bv. JMeter of BlazeMeter.
 • Je hebt een basiskennis van de verschillende performance testing types zoals load testing, stress testing, volume testing, …
 • Je hebt een basiskennis van monitoring tools zoals Dynatrace en Graphite.
 • Je hebt ervaring met het analyseren van performantietesting resultaten. Hierbij kan je de nodige conclusies trekken en een bijhorend advies uitwerken.
 • Je kan de resultaten, conclusies en je bijhorend advies op een gestructureerde en overzichtelijke manier presenteren/rapporteren aan de stakeholders.
 • “Je hebt ervaring met automatisering van performance testen in combinatie met continuous integration en deliverytools zoals Jenkins.”

Solliciteren voor deze vacature

Vul onderstaand formulier in

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx