Taken / Vereisten

 • Het bewaken en opvolgen van de HR cyclus voor de eigen medewerkers (interne en externe medewerkers)
 • Het maken van concrete en duidelijke afspraken met de medewerkers. Medewerkers verantwoordelijk maken voor de opvolging en uitvoering van hun taken en plichten
 • Het kunnen integreren en interpreteren van verschillende informatiebronnen om de coachee bewust te maken – concrete voorbeelden en analogieën gebruiken bij feedback
 • Kennis hebben van methodieken mbt QA, QC en Testing                           
 • Je hebt een brede basiskennis van IT en software ontwikkelingsprocessen inclusief analyse, ontwikkeling en architectuur
 • In onderling overleg met de QA officer taken uitvoeren ikv de QA strategie om verbeteringen op lange termijn in de organisatie te borgen.
 • De uitwerking en uitvoering van verbetervoorstellen op basis van eigen waarnemingen in onderling overleg met de QA officer
 • Je hebt excellente geschreven en verbale communicatieskills in het Nederlands
 • Je inspireert mensen rondom je door je leiderschap en eigenaarschap. Je gebruikt directieve aansturing enkel wanneer het nodig is of niet anders kan.
 • Het opvolgen van de toepassing of uitvoering van afspraken met medewerkers, collega’s en leidinggevenden
 • Het kunnen opstellen en opvolgen van actieplannen met een coachee
 • Het opstellen, onderhouden en bijsturen van coachingsplannen met de coachee (doelstellingen mbt tot hard en soft skills)
 • Bedreven zijn in het toepassen van processen mbt Quality Assurance, Quality Control en Testing
 • Resource beheer in de eigen organisatie.
 • Je kan efficiënt, diplomatisch en tactvol communiceren.
 • Je kan optreden als bemiddelaar bij interpersoonlijke problemen
 • Je kan actief luisteren – een volledige focus hebben op wat gezegd en niet gezegd wordt.
 • Je kan je medewerkers op een opbouwende en gestructureerde manier feedback geven. Je gaat hierbij negatieve feedback niet uit de weg. Je bouwt betekenisvolle vertrouwensbanden met medewerkers
 • Het kunnen doorgronden van de wensen van een coachee door vraagstelling
 • Het betrekken van medewerkers buiten de eigen directe invloedssfeer (bvb ontwikkelaars betrekken bij kwaliteitsverbeteringsprojecten)
 • Bedreven zijn in het invoeren van processen mbt QA, QC en Testing
 • Het adviseren van medewerkers mbt de verschillende kennisdomeinen in QA, QC en Testing
 • Op de hoogte zijn en blijven van trends en recente ontwikkelingen mbt QA, QC en Testing
 • Het adviseren van de QA officer mbt de inhoud en uitwerking van de QA visie, missie en strategie
 • Je bent bedreven in onderhandelingen en probeert hierbij altijd tot een win-win situatie te komen
 • Je neemt een assertieve houding aan

Job ID: 3254

Solliciteren voor deze vacature

Vul onderstaand formulier in

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx