Doel van de functie

Je zorgt voor het volledig ontwerp (design) van applicaties volgens de noden van de business. Je analyseert complexe informatieproblemen en kan deze vertalen in duidelijke en complete modellen die goed aansluiten bij de Business Architectuur, Applicatie Architectuur en Technische Architectuur.

Buiten het modelleren van applicatie en informatienoden denk je na op een overkoepelend niveau waarbij je de verschillende vraagstukken van de interne klant kan samenbrengen in een concrete aanpak die diverse topics (data kwaliteit, data migratie, MDM…)  in overweging neemt.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 1. Integratie van de oplossingen

Realiseren en beheren van de integratie en de implementatie architectuur van de in te bouwen oplossingen.

Teneinde de coherentie van het geheel (bedrijfsarchitectuur) te behouden.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Bepalen, detailleren en beschrijven van high level dialoogstructuren voor interactieve en batch componenten.
 • Zorgen voor afgestemde ontwerpen met het projectteam en de business sponsor.
 • Zorgen voor een door de architectuurboard gevalideerd ontwerp vooraleer de uitvoering te starten
 • Bewaakt dat de oplossingen gebouwd wordt volgens de beschreven architectuur
 • Projecten

Project managers en project teams ondersteunen en begeleiden tijdens de ontwikkeling van de oplossing (design en uitvoering), bewaken dat de oplossingen gebouwd worden volgens de beschreven architectuur Teneinde project managers toe te laten hun project af te leveren zonder blokkeringen en binnen het kader van de oplossingsarchitectuur.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Stuurt de ontwerpen tijdens de uitvoering bij
 • Rapporteert afwijkingen van oplossingen tov de beschreven architectuur aan de projectleiders en operationele verantwoordelijken.
 • Definitie van oplossingen

Oplossingen definiëren op basis van de functionele en niet functionele requirements, zorgen voor de nodige afstemming en toelichting aan de aanvrager.

Teneinde ervoor te zorgen dat de oplossingen voldoen zowel aan de business eisen als aan de technische vereisten

Voorbeelden van activiteiten:

 • Bewaken dat de oplossingen voldoen aan de security voorschriften.
 • Bewaken dat de functionele – en niet functionele vereisten worden ingewilligd.
 • Oplossings alternatieven

Op basis van de business requirements analyses uitvoeren en alternatieven ontwikkelen die de gewenste situatie van de informatievoorziening, applicaties, technische infrastructuur e.d. bereiken, deze uitbouwen en staven met argumentatie (kosten,…)

Teneinde de efficiëntie van veranderingen te garanderen en mogelijke aanvaardingen van alternatieven te vergemakkelijken

Voorbeelden van activiteiten:

 • Opstellen van selectiecriteria, scenario’s
 • Maken van inschattingen/ kostprijs van de oplossingen en de voorgestelde alternatieven
 • Bepalen van de risico’s

Job ID: 3162

Solliciteren voor deze vacature

Vul onderstaand formulier in

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx