ICT-expert (SR)

  • Oost-Vlaanderen

Detail vacature

Organisatie

De doelstelling van het programma Authentieke Gegevensbronnen is om het informatielandschap in Vlaanderen klaar maken voor de toekomst. Het programma authentieke gegevensbronnen wil een katalysator zijn bij de transformatie van de Vlaamse overheid tot een digitale en informatie gedreven overheid. Het programma focust daarbij op ter beschikking stellen van informatiebronnen op een herbruikbare manier. Hiervoor wordt een stelsel van geconnecteerde en samenwerkende basisregisters en (authentieke) informatiebronnen uitgebouwd die actuele en kwaliteitsvolle informatie leveren aan de afnemer. Speciale aandacht gaat naar sterke koppelvlakken tussen basisobjecten in lijn met de geldende datastandaarden. Dankzij deze koppelvlakken kan data vlot met elkaar in verband worden gebracht. Dit is cruciaal wanneer we naar de burger of ondernemer toe het once only principe (vraag niet wat je al weet) willen realiseren. Eveneens is het kunnen koppelen van informatie een randvoorwaarde om toepassingen te kunnen bouwen die informatie uit verschillende bronnen combineren.
Het doel van de single digital gateway (SDG) is om de online toegang te vergemakkelijken tot de informatie, administratieve procedures en hulpdiensten die burgers en bedrijven nodig hebben om actief te worden in een ander EU-land. Tegen het einde van 2020 zullen burgers en bedrijven die de EU-grenzen overschrijden, gemakkelijk kunnen achterhalen welke regels en hulpdiensten in hun nieuwe residentie van toepassing zijn. Uiterlijk eind 2023 zullen ze in alle EU-lidstaten zonder fysieke papieren een aantal procedures kunnen uitvoeren, zoals het registreren van een auto of het aanvragen van pensioenuitkeringen.
In dat kader worden, van de analyse beschreven in dit document, volgende zaken verwacht:
• Mapping van het SDG-informatiemodel op bestaande standaarden en andere modellen
• Bepalen van de overlap met bestaande bronnen en toepassingen (iPDC, VBR, e.a.)
Bieden van ondersteuning

Functie

Binnen de context van OSLO en het opstellen van datastandaarden worden volgende modelleringstechnieken gehanteerd: UML en RDF (Turtle, JSON-LD). De OSLO toolchain omvat JAVA, Python en JavaScript gedreven software.

Digitaal Vlaanderen

Het Digitaal Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee terealiseren.

Tegen 2020 moeten alle interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de

overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven een stuk efficiënter en klantvriendelijker maken. Standaarden spelen hierbij een cruciale rol.

Digitaal Vlaanderen beschikt over een sterk uitgebouwde geografische dienstverlening, dankzij de integratie van het voormalige Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen in het agentschap.


Informatiestandaarden

De Vlaamse overheid zet in op een éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevensmakkelijker gebruiken.

Standaarden maken het mogelijk dat overheden in Vlaanderen (en ook daarbuiten) gegevens vlot kunnen combineren. Ze vormen het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling binnen en buiten de overheid in lijn met de Europese informatiestandaarden INSPIRE en ISA.

Het agentschap Informatie Vlaanderen neemt de eindverantwoordelijkheid rond de standaardisatie van het Vlaamse informatielandschap op.

Functie-eisen

– Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring met ICT-technologie waarvoor expertise gevraagd wordt
– Minimaal 10 jaar ervaring voor de technologie in kwestie of een gelijkaardige technologie
– sterk communicatie- en analysegericht
– Doorgedreven kennis van de toepassing/systemen of gelijkaardige toepassing
– Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Inlichtingen

Tijn Vankeirsbilck +32 3 202 05 00

GA DE UITDAGING AAN

Solliciteren voor deze vacature

Vul onderstaand formulier in

Deel deze vacature