1 Taakomschrijving

Je volgt een aantal IT-security en cybersecurity gerelateerde projecten op van start tot finish. Je coördineert tussen de interne teams en eventuele externe vendors. Je overlegt ook op regelmatige basis met de projectmanagers van andere projecten, zodat je projecten perfect kunnen landen in de organisatie en afgestemd zijn op deze andere parallelle projecten, zowel timing als qua inhoud. Je kan meedenken rond IT- en Cybersecurity onderwerpen en bent in staat hierover met het team in gesprek te gaan. We verwachten hierbij geen architectuurniveau, maar wel dat men je niet om het even wat kan wijs maken.

Je bent in staat de soms zeer technische aspecten van je security projecten helder te communiceren naar onze business mensen en ons kanaal van agenten, die geen technische IT-achtergrond hebben. Je hebt noties van het ISO27000 framework en je bent in staat je project-inhoud hierin te kaderen.

Je kunt een aantal relevante werkervaringen voorleggen en je bent niet bang van een uitdaging.

2 Projectmanagement

Je bent vooral sterk in het pragmatisch opvolgen van je project en je team en je gaat op een vlotte en correcte manier om met de mensen die aan je project meewerken.
Naast de technische kant van het project, verlies je ook de administratieve kant niet uit het oog.

Je bent in staat op een bondige en efficiënte manier te rapporteren naar je verschillende stakeholders

3 Projectplanbeheer

De klant heeft een projectmethodologie ontwikkeld voor het uniform beheer van middelen, budget en scope.
Op basis van de formulering van behoeften schrijf je een projectplan voorzien van een planning, een budget, een te leveren scope, een projectaanpak, de acceptatie criteria en de voorwaarden voor succesvolle oplevering en een risicoplan.

Je stuurt het project, volgt dit op en bewaakt de voortgang; je ziet toe op het behalen van mijlpalen en de juiste uitvoering van verantwoordelijkheden en resource-activiteiten;
Je rapporteert duidelijk op afgesproken tijdstippen rond voorgang, budget en resource- planning.

Je respecteert de project governance bij de klant en neemt indien nodig corrigerende maatregelen.

4 Motivatie en mobilisatie

Je werkt oplossingsgericht en zorgt binnen het team voor een effectieve communicatie en een wederzijds vertrouwen, zodat het team gemotiveerd, geëngageerd is en er een gevoel van samenhorigheid gecreëerd wordt.

Je werkt vooral op een no-nonsense manier, wetende dat een kort gesprek vaak veel efficiënter is dan 10 mails.

Profiel

Profiel: universitair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring

Talen: Zeer goede kennis van NL en EN, goede kennis van FR

Vereiste kennis en vaardigheden

 • Relevante ervaring in het leiden van IT-securityprojecten
 • Goede kennis van IT-security en cybersecurity (Projectmanagement niveau)*
 • Goede kennis van Security frameworks zoals ISO 27000, NIST, COBIT (Projectmanagement niveau)*
 • Basiskennis GDPR
 • Zeer goede kennis en relevante ervaring in IT-projectmanagement
 • Risicobeheer
 • Kwaliteitsmanagement

Gewenste kwaliteiten

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie, in staat om te communiceren op verschillende niveaus van de organisatie
 • Proactief
 • Flexibel
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Doorzettingsvermogen en de wil om het project op te leveren
 • Strikt
 • Autonoom

  * Met ervaring op projectmanagement niveau wordt bedoeld: Je hebt voldoende kennis om zowel met leveranciers als met je interne en externe technische resources te kunnen mee discussiëren en hen tot op een bepaalde hoogte te kunnen challengen. Er wordt niet van je verwacht dat je architectuur- of analysewerk gaat doen.