Serverspecialist SCCM en Powershell

Omschrijving van de taken:
De medewerker zal als serverspecialist deel uitmaken van ons serverteam.
Dit team staat in voor de uitbouw van een stabiele en geborgde server- infrastructuur en –
technologie. Samen met de ontwikkelaars wordt gewerkt aan ideeën om continu te verbeteren.
De gebruikte technologieën zijn Windows Server 2016 en Windows Server 2012 R2.
In de nabije toekomst wordt overgestapt naar Windows Server 2019.
De serverinfrastructuur bestaat uit ongeveer 2.000 servers waarvan een aantal gevirtualiseerd
en een aantal geclusterd met redundante back-up- en opslagapparatuur in diverse
computerzalen.

De medewerker zal
– ingeschakeld worden in tal van projecten, met initieel een focus op producten van Microsoft
System Center, om de industriële automatisering te ondersteunen,
– meewerken aan de automatisering van routine taken, automatische bewaking van
operationele systemen en kwaliteitscontroles,
– een rol spelen in de globale strategie om verdere industriële IT-standaardisering en
kennisoverdracht te realiseren tussen verschillende secties en afdelingen,
– samen met het team instaan voor de continuïteit, de constante groei en vernieuwing van het
serverpark.

Technisch profiel
– Kennis Microsoft Powershell v5 (vereist)
– Kennis Microsoft SCCM 2016 (bij voorkeur)
– Kennis Microsoft SMA (bij voorkeur)
– Je bent geïnteresseerd in de nieuwste IT-technologieën en infrastructuur, zoals bv.Windows
Server, System Center, Clustering, SQL Server, SAN, back-up & restore, Hyper-V enz.

2019-04-05T13:36:12+00:00