Service Desk Agent

Het begeleiden en opvolgen van alle standaard IT aanvragen met betrekking tot de werkplek van de interne gebruikers, en tot de toegangen voor de software toepassingen van de externe gebruikers.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden

  1. Analyse van binnenkomende vragen/ problemen

Ondersteunen van de interne en externe gebruikers (interne medewerkers, makelaars en agenten) voor alle binnenkomende oproepen, met als doel de continuïteit van hun activiteiten te garanderen en dit binnen de afgesproken prioriteiten en oplostijden en volgens de afgesproken procedures.

  1. Analyse van binnenkomende vragen/ IT aanvragen

Ondersteunen van de interne en externe gebruikers (interne medewerkers, makelaars en agenten) voor alle standaard IT aanvragen, met als doel de optimale werking van hun activiteiten te bewerkstelligen en dit binnen de afgesproken prioriteiten en oplostijden en volgens de afgesproken procedures.

  1. Documentatie

Aanleggen van documentatie ter ondersteuning van een efficiënte en effectieve verwerking van de binnenkomende oproepen :

 samenstellen, corrigeren en nalezen van documentatiepakketten en procedures, zowel voor interne als voor de externe gebruikers

 valideren van de release notes opgemaakt door het projectteam in het kader van nieuwe

ontwikkelingen en functionaliteiten binnen de bestaande software pakketten voor de makelaars en agenten, dit voor het gedeelte van volledigheid, gebruikerstaal, …

Aanleggen van documentatie ter ondersteuning van een efficiënte en effectieve verwerking van de standard IT aanvragen:

 samenstellen, corrigeren en nalezen van documentatiepakketten en procedures, zowel voor interne als voor de externe gebruikers

 opstellen van werkkaarten ter begeleiding van alle gebruikers bij het invullen van een standaard IT aanvraag, deze werkkaarten laten valideren door de eindgebruikers en vervolgens laten publiceren op I-Connect (via Teamleader).

Overdragen van permanente kennis en opleiden van nieuwe medewerkers binnen het team

  1. Kennis niveau

Meewerken aan projecten teneinde de veranderingen binnen de gebruikersomgeving, zowel applicatief als technisch, goed te begrijpen en de gebruikers optimaal te ondersteunen op moment van deze veranderingen.

 

Profiel 

Taal: 2-talig NL – FR

Must have

 Bachelor in IT of gelijkgesteld door ervaring in een gelijkaardige functie

 Kennis van beide domeinen (interne gebruikers zowel als externe gebruikers)

2019-04-05T13:27:19+00:00