Windows System Engineer

Context:

Onze klant beschikt over een uitgebreide virtuele server omgeving verspreid over verschillende vestigingen met een totaal van 400 windows machines. Het dagelijks beheer en onderhoud van de omgeving wordt uitgevoerd door interne medewerkers. Ze beheren een exchange online omgeving, een lync omgeving, DNS, Certificate authority, RDS servers, group policies, Symantec.cloud, Azure omgeving, ADFS en AD. Voor bijkomende operationele projecten, als backup functie voor interne medewerkers of voor taken waar zeer specifieke kennis voor nodig is, doet men een beroep op externe medewerkers. Tevens verwacht men van externe medewerkers om kennisoverdracht te doen over de nieuwste technische ontwikkelingen en algemene trends binnen het dit domein. Ondersteuning gebeurt op basis van ICT tickets.

Taken:

Wij zijn op zoek naar een Allround System Engineer met een uitgebreide kennis binnen het Windows domein.

Technische skills:

Exchange online
Group policies
Dns
Certificate authorithy
Adfs
Ad
Azure
Symantec.cloud
RDS
Lync

Max aantal dagen: 2 dagen per week

2018-12-14T15:45:49+00:00