Context

Onze klant werkt al sinds 2014 aan de uitbouw van een nieuw platform voor verschillende diensten, waarbij onze klant de rol opneemt van platformbouwer, vernieuwer en early adopter. In het programma worden continu nieuwe features en apps toegevoegd die de veelheid van interne processen ondersteunen.

Om de toenemende vraag aan wensen het hoofd te kunnen bieden, is onze klant op zoek naar full-stack software developer met hands-on ervaring in o.a. Node.js en React framework. Front-end development heeft het overwicht in de ontwikkelingen. Door de technische complexiteit van het platform, mikken ze op mensen die tevens een brede technische kennis hebben (HTML5, CSS, JS frameworks, .Net Core, Elastic, PostgreSQL, RabbitMQ, Elixir, containers/Kubernetes/Openshift, Azure, Jasmine, GIT/Atlassian) en architecturaal meedenken in het microservices paradigma.

Onze klant streeft naar een gemengd team van seniors, mediors en juniors met de vereiste technische skills en de maturiteit om mee te denken met business stakeholders over functionele vraagstukken en technische oplossingen.
Er wordt agile gewerkt en er heerst een open cultuur met veel ruimte voor initiatieven en technische vernieuwing.

Gevraagde competenties en ervaring

De kandidaat heeft kennis en ervaring m.b.t onderstaande technologieën:
• Frontend (60-70%)
o Javascript
o React
o HTML5 (is een plus)
o CSS (is een plus)

• Backend (30-40%)
o Node.js: Express.js
o C#: ASP .net Core, Xamarin
o PostgreSQL, Redis, Rabbit MQ, Microservices o Elixir
o Elastic Search

De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring m.b.t tot onderstaande technologieën en methodieken:

 • Docker (containers)
 • Atlassian applicaties (Jira,..)
 • Scrum
 • Unit- & integratie testing
 • Recente en gangbare tools in applicatieontwikkeling

De kandidaat beschikt over volgende persoonlijke en sociale vaardigheden en heeft daarvan blijk gegeven in het professionele carrièrepad:

 • Een ruime ervaring in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke toepassingen
 • Een sterke klant- en servicegerichte instelling
 • Gedreven en overtuigend
 • Bewaart het overzicht en houdt het doel voor ogen
 • Uitmuntend in analytisch, gestructureerd en pragmatisch werken
 • Uitmuntend in conceptueel denken en het initiëren van valabele nieuwe ideeën
 • Heeft de gewoonte van iteratief in teamverband te werken
 • Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin
 • Nauwgezet en met zin voor kwaliteit

De kandidaat kan aan de hand van vergelijkbare referentieprojecten de opgesomde en gevraagde competenties voorleggen.

Apply for this job opening

Fill out the form below

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx